Ubytovanie, kultúrne pamiatky a novinky zo Slovenska


tvoje slovensko
Typ:

Turistická oblasť: x
Okres:
x
Cena noc/osoba:

Strava:

Počet osôb:

Dátum:
od: do:
Typ:

Turistická oblasť: x
Okres:
x
Typ:

Turistická oblasť: x
Okres:
x
Typ:

Turistická oblasť: x
Okres:
x

Náhodne z ponuky:

Podmienky používania

Prevádzkovateľom portálu Tvojeslovensko.sk je Michal Nosáľ, Ľudvíka Svobodu 5 , 984 01 Lučenec, IČO:  48 302 767,  DIČ: 1121204612, bankové spojenie: 5030224913/0900, email: info@tvojeslovensko.sk, telefónny kontakt: 0948 476 723 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

Klientom portálu Tvojeslovensko.sk je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby portálu.

Užívateľom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá prehliada stránky portálu tvojeslovensko.sk a získava z nich potrebné informácie. Užívateľ je oprávnený prezerať a preberať materiály z portálu Tvojeslovensko.sk iba na osobné, nekomerčné používanie za podmienky, že sa neporušujú autorské práva.

Na portáli Tvojeslovensko.sk sú dva typy registrácie. Prvou možnosťou je pridanie objektu bez poplatku, pričom bude mať obmedzenú formu prezentácie. Druhým typom registrácie je zakúpenie VIP účtu (podľa aktuálneho cenníka), pri ktorom majú inzeráty plnú podobu a sú zvýhodnené oproti objektom bez VIP účtu. Klienti majú možnosť zakúpenia si služby VIP po uhradení poplatku (viď cenník). Po obdržaní platby bude klientovi zapnutá funkcia VIP po dobu 1 roku od dátumu prijatia platby.

Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať fotografie a informácie, ku ktorým má autorské práva alebo súhlas autora. Používateľ nesmie na portál pridávať fotografie a informácie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah inzerátov, ako aj za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi, ktoré boli pridané treťou stranou. Prevádzkovateľ si vyhradzuje i právo bez upozornenia vykonávať zmeny, prípadne vylepšenia v produktoch alebo službách ako aj informácií na portáli Tvojeslovensko.sk

Užívateľ i klient prehlasuje, že v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "zákon o ochrane osobných údajov") súhlasí, aby prevádzkovateľ  spracúval jeho osobné údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi pri registrácií.

Užívateľ i klient je pri využívaní služieb na portály Tvojeslovensko.sk povinný dodržiavať právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych normiem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľoch oprávneným orgánom.

Pridaním inzerátu klient súhlasí s dodržiavaním vyššie uvedených podmienok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky meniť a nie je povinný o zmene podmienok informovať klientov (sú k dispozícii na portáli Tvojeslovensko.sk).

↑ Vráť sa na hor

Kraje Slovenska

Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčianksy kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Turistické oblasti

Biele Karpaty
Bratislava
Gemer
Košice
Kysuce
Liptov
Malá Fatra
Malé Karpaty
Nízke Tatry
Orava
Pieniny
Podpoľanie
Podunajsko
Pohronie
Poiplie
Ponitrie
Slovenský kras
Slovenský raj
Spiš
Turiec
Veľká Fatra
Vysoké Tatry
Zemplín
Záhorie
Šariš
Kontakt
VIP výhody
Podmienky používania